fbpx

שים לב! בעת ביצוע התשלום, היתה טעות

שים לב! בעת ביצוע התשלום, היתה טעות.

מערכת התשלומים לא הצליחה לעבד את העסקה כראוי.

סיבות אפשריות:

  • פרטי הכרטיס, סיסמת התשלום או נתוני האימות הוזנו באופן שגוי
  • אין מספיק כסף על חשבון או הגבלות העבודה שהוטלו על ידי הבנק שלך
  • כשל טכני במערכת הבנקאית או במפעיל התשלומים

מה לעשות אם הכספים יחויבו בכרטיס שלך או בחשבון אחרי הכל ואת הכספים לא יחזרו בתוך 5 ימים הבנקאות הבאה?

הקפד לשמור את המידע על המחיקה (הצהרת חשבון, קבלה בנקאית וכו ‘)

בבקשה – לספק לנו מידע על המחיקה, כך שנוכל לקחת חלק בפתרון מצב זה!